Ingrid van de Linde
home | about | cv | news | publications | contact
about

raaf en facekopie

STATEMENT (FOR ENGLISH SCROLL DOWN)

De Zeeuwse klei en de Oosterschelde spelen een grote rol in mijn werk als
beeldend kunstenaar en als filmer. De verbondenheid met de natuurlijke elementen die ik herkende op onherbergzame plekken in de Himalaya, Birma, Yemen en Portugal vormen een leidraad in mijn werk. Ik wil hiermee laten zien dat die elementaire verhouding met natuurlijke verschijnselen niet plaats- en persoonsgebonden is, maar dat er een universele band is.

De sculpturen Windhuis ( Strotol & Lichtekooi) en z.t. verwijzen direct naar vruchtbaarheid en energie. De geur van schapen, de geur van stro, aangedreven door de wind van zee, geeft een nestgevoel. Het dierlijke, het natuurlijke in ons mens-zijn voert mij tot de essentie. Objecten geïnspireerd op tolvormen.
Beeld werd beweging.
Het medium film kondigde zich aan.
Vanuit een historische en artistieke behoefte die mij terugvoerde naar mijn geboortedorp, werd het idee voor de film De Herberg geboren. Een nieuwe ontdekkingsreis kondigde zich aan, ik hoefde slechts te noteren…
Was het de herkenning? Herkenning voor de liefde voor het oude, het incomplete?
Het zoeken naar, is een levenshouding geworden om dieper door te dringen tot de mysteries van het bestaan, tot haar oorsprong.

 

STATEMENT

The clay of Zeeland and the Eastern Scheldt play an important part in my work as a visual artist and filmmaker. The relationship I felt with the natural elements I recognised in desolate places in the Himalayas, Burma, Yemen and Portugal form a connecting principle in my work. Through that, I want to show that this elementary relationship with natural phenomena is not restricted to people or places, but that they form a universal bond.

The sculptures Windhuis and z.t. (+ Strotol & Lichtekooi) refer directly to fertility and energy. The smell of sheep, the smell of straw, driven by the sea wind, gives one a nesting feeling.
The animalistic, the naturalness in our humanness, leads me to the essence.
Objects inspired by the shape of spinning tops.
Image became movement.
The medium film announced itself.
The idea for my next film, De Herberg (The Inn), was born out of a historic and artistic need to return to my native village.
A new journey of discovery revealed itself, all I had to do was take notes…
Did I recognise it? Recognise the love for all things old, the incomplete?
‘Searching for’ has become an attitude to life to penetrate deeper into the mysteries of existence, into its origins.