Ingrid van de Linde
home | about | cv | news | publications | contact
about

raaf en facekopie

STATEMENT ( short version)

 

Sometimes there are shooting stars and on a clear night you can feel them…

As a visual artist and filmmaker I paint with images.
It is a search for a truth found in sound, silence and the visual portrayals of the world.
‘Capturing the moment’, the intuitive process that continues behind the editing table is pure magic for me.
A journey of discovery where memories and dreams merge together.
A call from the natural sources of oblivion, hiding deep truth, inhabiting our soul.
I come home in that recognition.
The basis for the poetic image stories.

Quote Tarkovski: Art does not think logically; it verbalises no precepts but postulates something that transcends thinking.

 

Ingrid van de Linde | snow sealand

Foto/filmstill Snow Sealand 

 

STATEMENT (DUTCH)

Soms vallen er sterren en als het een heldere nacht is kun je ze voelen…

Als beeldend kunstenaar, fotograaf en filmer schilder ik met beelden.
Op zoek naar een werkelijkheid tussen klank, stilte en de zichtbare wereld.
‘Het moment vangen’, het intuïtieve proces dat zich voortzet achter de montagetafel is voor mij pure magie.
Een ontdekkingstocht waar herinnering en dromen samenvloeien.
Een roep uit de natuurlijke bronnen van vergetelheid waarin de diepste waarheid verborgen ligt en die woont in onze ziel.
In die herkennning kom ik thuis.
De grondslag voor de poëtische beeldverhalen.

Citaat Tarkovski: De kunst denkt niet logisch, formuleert geen gedragsregels maar postuleert. Iets wat het denken te boven gaat.

 

HET LEVEN, EEN ONTDEKKINGSTOCHT.

DE  ARCHEOLOGIE  VAN  MIJN  LEVEN  ALS  KUNSTENAAR  IN  EEN  NOTENDOP.

Mijn weg als beeldend kunstenaar vertaalt zich naar projecten en kunstwerken die hun oorsprong vinden in reizen die ik heb gemaakt naar landen en plekken waar natuur, historie en landschap onaantastbaar verenigd zijn. Een zoektocht naar datgene wat ons verbindt, naar poëzie en oude verhalen. Het zoeken naar, is een levenshouding geworden om dieper door te dringen tot de mysteries van het bestaan, tot haar oorsprong.

2021

Het is 2021 langzaam vallen alle puzzelstukjes op zijn plek. De eerste verre reis was naar de Oriënt naar Jemen waar kennis en wijsheid in het oude landschap ligt opgeslagen. De reis heeft een diepe indruk op me achtergelaten. Nu ruim 20 jaar later dringen de herinneringen weer aan me op.

Voor mijn nieuwe project Children of Yemen, ligt de focus op kunst en kinderen uit Yemen. De globalisering en de huidige ontwikkeling van het land in oorlog doen mij nog meer beseffen in welke vrijheden ik ben opgegroeid. Het is ook het moment dat ik weer aansluit bij het kind-zijn in mezelf.

Waar eerst in mijn kunstprojecten poëzie en historie het vertrekpunt vormden stel ik mij nu vragen over identiteit; Wie of wat bepaalt wie je bent?

De omstandigheden bepalen mee wie je bent, of we opgroeien in liefde bepaalt mede onze identiteit. De confrontatie met de ander doet ons nadenken over onszelf. Ik stel me daarbij de vraag ‘Wie oh wie ben jij, ben jij mijn andere ik?

Grenzen vervagen, hoe dichter ik bij mijn eigen waarheid kom, hoe dieper ik afdaalt in mijn zielenroerselen, hoe meer de grenzen naar de ander vervagen. Herkenning is het toverwoord, overgave de verbinding.

Op zoek naar kinderen van toen, vastgelegd met de camera in 1999 is een klein onderdeel van het culturele en humanitaire project in ontwikkeling.

Een website over het project Children of Yemen gaat deze zomer online.

ingridvandelinde video-still childrenofyemen

video-still foto/film Children of  Yemen (9.20 min.)

 

Mijn thuisland, Zeeland, waar ik woon tussen de oevers van de Scheldes is mijn vaste ankerplaats en broedplek waar ideeën rijpen en projecten tot stand komen. Het huis aan de haven is mijn atelier en op het industrieterrein van de stad staat mijn atelier die ik nu omgebouwd heb tot een filmstudio.

Momenteel werk ik aan korte filmische beeldgedichten voor het project Eb & Vloed van Renée Schouwenberg. De magische klanken van de Oosterschelde komen mij bekend voor, net als de getijden die de beelden op de basaltblokken transformeren in abstracte vormen tot ze uiteindelijk verdwijnen.

ingridvandelinde filmstill - installatie reneeschouwenberg

 foto/filmstill van het beeldgedicht Eb & Vloed (9 min.) 

Verder werk ik aan het fotoproject SEA DIARY, gestart in 2020, foto’s met het thema vergankelijkheid, gefotogafeerd in oude havens en waar ik zo nu en dan gedichten bij schrijf.

2017 – 2019

Voor de filmt-trilogie Film du Jardin, werkte ik ook samen met Renée Schouwenberg.

Respect voor de aarde, mens en dier zijn vormden de uitgangspunten voor het maken van deze films.
Dominio is een poëtische documentaire waar dromen en werkelijkheid met elkaar verweven zijn. De film speelt zich af op het landgoed Dominio in het Serra da Estrela gebergte in Portugal waar een Nederlandse boer geïnspireerd door de ideeën van Steiner, Goethe probeert de banden tussen ons mens en dier en de aarde te herstellen.

De beeldgedichten Trophy en March of the Bees maakten het drieluik compleet en werden vertoond op natuurplekken en op kunstmanifestaties in Portugal en Nederland bij het vallen van de nacht.

Zie Film du Jardin

affiche facebookkopiejpeg

 

Kloetinge 2013 – 2015

De oude vleugelnootboom die staat tegenover een oude herberg in mijn geboortedorp en waar ik als kind altijd in klom staat er nog steeds. De geschiedenis van de eeuwenoude herberg heb ik vertaald in de poëtische documentaire De Herberg/ The Tavern & Mr. Bruyns.   
Op zoek naar sporen uit het verleden. Het decor; de eeuwenoude muren van de herberg, de dorpsring en die grote dominante kerk. De dorpsbewoners vormden samen met de herbergier de hoofdrolspelers in de historische verhalen.

Ik heb mijn grenzen verlegd, om verder te geraken moet ik dieper graven. De Zeeuwse klei zuigt, ‘ik worstel en kom boven’, de Zeeuwse uitspraak zit in mijn roots.

Zie herberg-film  

 

Oer Zeeuws 2010 – 2015

Impressies van het landschap heb ik verwerkt in een installatie van stro, schapenwol op dragers van ijzer. Een voorbeeld daarvan is object Strotol, het decor, een oude schaapskooi van waaruit klanken van zelfgeschreven gedichten zich vermengde met de geuren en geluiden van de schapen.

Mooi verwoord door Alex de Vries, Vruchtbare energie txt Alex de Vries 2010 

2002 – 2010

In de jaren daarvoor bracht ik lange periodes in de Himalaya ’s door en liep naar de oorsprong van de Ganges. Op mijn reizen maakte in installaties en werkte ik samen met rondtrekkende kunstenaars en de lokale bevolking. Deed mee aan zowel lokaal als in internationale groepstentoonstellingen in binnen- en buitenland. De natuur en het werken met natuurlijke materialen zoals zelf-gelooide koehuiden, ijzer, brons, wol en stro vormden de grootste uitdaging.

2002

Een project waarbij verschillende kunstdisciplines bij elkaar komen is o.a. het project Een Orkest van Zeepbellen, geïnspireerd op een reis door Myanmar en waarbij het gedicht Mind, geschreven door een Boeddhistische wijsgeer centraal staat.

De strekking van gedicht is ‘

MIND

Tremendous though be the power of nuclear weapons.

Mind is more powerful.

Ahmed and his little brother

Great though be the speed of lightning.

Deep though be the Ocean,

Mind is surely deeper.

Though the wind can move anywhere,

Mind is incalculably more penetrating.

Heavy though be our mother Earth,

The weight of the mind is greater.

Mighty indeed is mind.