Ingrid van de Linde
home | about | cv | news | publications | contact
about

 

Zonder titel – foto Sea Diary 

STATEMENT ( short version)

Sometimes there are shooting stars and on a clear night you can feel them…

As a visual artist, photographer and filmmaker I paint with images.
It is a search for a truth found in sound, silence and the visual portrayals of the world.
‘Capturing the moment’, the intuitive process that continues behind the editing table is pure magic for me.
A journey of discovery where memories and dreams merge together.
A call from the natural sources of oblivion, hiding deep truth, inhabiting our soul.
I come home in that recognition.
The basis for the poetic image stories.

Quote Tarkovski: Art does not think logically; it verbalises no precepts but postulates something that transcends thinking.

 

STATEMENT (DUTCH)

Soms vallen er sterren en als het een heldere nacht is kun je ze voelen…

Als beeldend kunstenaar, fotograaf en filmer schilder ik met beelden.
Op zoek naar een werkelijkheid tussen klank, stilte en de zichtbare wereld.
‘Het moment vangen’, het intuïtieve proces dat zich voortzet achter de montagetafel is voor mij pure magie.
Een ontdekkingstocht waar herinnering en dromen samenvloeien.
Een roep uit de natuurlijke bronnen van vergetelheid waarin de diepste waarheid verborgen ligt en die woont in onze ziel.
In die herkennning kom ik thuis.
De grondslag voor de poëtische beeldverhalen.

Citaat Tarkovski: De kunst denkt niet logisch, formuleert geen gedragsregels maar postuleert. Iets wat het denken te boven gaat.

 

HET LEVEN, EEN ONTDEKKINGSTOCHT.

DE  ARCHEOLOGIE  VAN  MIJN  LEVEN  ALS  KUNSTENAAR.

Mijn weg als beeldend kunstenaar vertaalt zich in projecten en kunstwerken die hun oorsprong vinden in reizen die ik heb gemaakt naar landen en plekken waar natuur, historie en landschap onaangetast verenigd zijn. Een zoektocht naar datgene wat ons verbindt, naar poëzie en oude verhalen. ‘Het zoeken naar’ is een levenshouding geworden om dieper door te dringen tot de mysteries van het bestaan, tot haar oorsprong.

 

2023 – 2025

THE MAGIC BAY

De zee roept… In het najaar 2022 verbleef ik op Polranny’s als artist in residence vanwaar ik Clew Bay (NW Ierland) verkende. Oceaanstormen opgevolgd door periodes van verstilde schoonheid en het eilandgevoel spreken tot mijn verbeelding. Er liggen 365 eilanden in Clew Bay, een project in wording.

2023 –

TAT TVAM ASI (GIJ ZIJT DAT)

Een oude foto van mijzelf als vijfjarig meisje vormt het vertrekpunt voor het verhaal ‘Het leven begon op Koninginnedag’.  Een biografisch essay dat ik aan het schrijven ben en waarvoor ik het thema persoonsidentiteit onderzoek. Bestaat zoiets als individualiteit? De mens als metafysisch dier als onderdeel van de natuur. Mijn Zeeuwse roots, een dans tussen eb en vloed, kunst en het leven.‘Waarvoor ik leef’, is de naam van de het document. Hiervoor verdiep ik mij verder in het thema persoonsidentiteit en laat me inspireren door de filosofen Schopenhauer en Nietzsche en de psychoanalytica en schrijfster Lou Andreas Salomé.

 

OVER GRENZEN 2022

foto catalogus Biennale Aardenburg 2022

Over grenzen is de titel van #KFA22, Kunstenfestival Aardenburg. Het werk dat hiervoor is gecreëerd is vindt zijn oorsprong in het onderstaande project *Children of Yemen.

Portretten van kinderen uit Jemen, afwisselend zichtbaar door een lijnenspel: abstracte sporen van een verbrand landschap verwerkt tot een beeld gedicht, met soefi-muziek, titel: Inner Peace van de multi -vocalist en instrumentalist Avi Adir. Een historische poëtische tekst uit Jemen vormt het vertrekpunt en ik stel daarbij de vraag; Who oh who are you? Are you my other I?

Waar eerst in mijn kunstprojecten poëzie, historie en natuur het vertrekpunt vormden stel ik mij nu vragen over identiteit; Wie of wat bepaalt wie je bent?

De omstandigheden bepalen mee wie je bent, of we opgroeien in liefde bepaalt mede onze identiteit. De confrontatie met de ander doet ons nadenken over onszelf. Ik stel me daarbij de vraag ‘Wie oh wie ben jij, ben jij mijn andere ik?

Grenzen vervagen, hoe dichter ik bij mijn eigen waarheid kom, hoe dieper ik afdaal in mijn zielenroerselen, hoe meer de grenzen naar de ander vervagen. Herkenning is het toverwoord, overgave de verbinding.

De installatie THE CAR bestaat uit een autowrak waarin een filmvertoning plaatsvindt. De film balanceert tussen fotografie en film en n zal in een loop vertoond worden.
Het gedicht ‘Memories of the Empthy Quarter’ is apart te beluisteren. Het geheel zal worden gepresenteerd in een oude legertent. De locatie, de plek van vertoning is op een voormalig autokerkhof achter het voormalige ziekenhuis in Aardenburg. Filmduur: 7.37 min.

Who oh who are you? Are you my other I? ENG 

PROJECT CHILDREN OF YEMEN 2021 – 2023 –

If it is true,

That my origin is earth,

Then the whole world is my home,

And all the world my family

Deze tekst (naast andere teksten) werd eeuwenlang geweven in de caps van de zonen van adellijke families in Jemen tot ongeveer 80 jaar geleden. Sinds het jaar 2000 verwerk ik de historische soefi-tekst in mijn sculpturen, zelfgelooide koehuiden en op andere dragers. De tekst betekent voor mij meer, het is een drang naar de verwezenlijking van een levenshouding.

Zie  childrenofyemen.org

 

 SEA DIARY 2020 –  heden 


  foto Voor de nacht valt 

Verder werk ik aan het fotoproject SEA DIARY gestart in 2020, foto’s met het thema vergankelijkheid, gefotografeerd in oude havens en waar ik zo nu en dan gedichten bij schrijf. Mijn thuisland, Zeeland, waar ik woon is mijn vaste ankerplaats en broedplek waar ideeën rijpen en projecten tot stand komen. Het huis is mijn atelier maar ook op het industrieterrein in Goes staat een atelier dat ik nu omgebouwd heb tot een filmstudio.

 

EB EN VLOED 2020 – 2021 

Mijn thuisland, Zeeland, waar ik woon tussen de oevers van de Scheldes is mijn vaste ankerplaats en broedplek waar ideeën rijpen en projecten tot stand komen. Het huis aan de haven is mijn atelier en op het industrieterrein van de stad staat mijn atelier die ik nu omgebouwd heb tot een filmstudio.

filmstill 

In 2020 en 2021 werkte ik aan korte filmische beeldgedichten voor het project Eb & Vloed van Renée Schouwenberg. De magische klanken van de Oosterschelde komen mij bekend voor, net als de getijden die de beelden op de basaltblokken transformeren in abstracte vormen tot ze uiteindelijk verdwijnen.

Verder werk ik aan het fotoproject SEA DIARY, gestart in 2020, foto’s met het thema vergankelijkheid, gefotogafeerd in oude havens en waar ik zo nu en dan gedichten bij schrijf.

FILM DU JARDIN 2017 – 2019

Voor de filmt-trilogie Film du Jardin, werkte ik (camera + edit) ook samen met Renée Schouwenberg (geluid + edit) samen bouwden we aan de films. Trailer Dominio Respect voor de aarde, mens en dier zijn vormden de uitgangspunten voor het maken van deze films.

 

 filmstill 

Domnio is een poëtische documentaire waar dromen en werkelijkheid met elkaar verweven zijn. De film speelt zich af op het landgoed Dominio in het Serra da Estrela gebergte in Portugal waar een Nederlandse boer, geïnspireerd door de ideeën van Steiner en Goethe, probeert de banden tussen de mens en de natuur te herstellen.

De beeldgedichten Trophy en March of the Bees maakten het drieluik compleet en werden vertoond op natuurplekken en op kunstmanifestaties in Portugal en Nederland bij het vallen van de nacht.

Zie Film du Jardin en artikel: Film als poëtische ode aan de natuur

 

filmstill
Bees, guardians of light and experts of darkness
working in a field of responsibilities
since the time of their genesis in Africa
Connected with the roots of flowers
transforming earth into ambrosia
Their commitment is strong and eternal
What is our commitment to the earth?

 

2016

VOICE OF THE RAVEN 

‘Een ontmoeting op de grens van leven en dood’. Een kort beeldgedicht: filmduur 3.15 min.

filmstill 

 

Kloetinge 2013 – 2015 

De oude vleugelnootboom die staat tegenover een oude herberg in mijn geboortedorp en waar ik als kind altijd in klom staat er nog steeds. De geschiedenis van de eeuwenoude herberg heb ik vertaald in de poëtische documentaire De Herberg/ The Tavern & Mr. Bruyns.
Op zoek naar sporen uit het verleden. Het decor; de eeuwenoude muren van de herberg, de dorpsring en die grote dominante kerk. De dorpsbewoners vormden samen met de herbergier de hoofdrolspelers in de historische verhalen.Ik heb mijn grenzen verlegd, om verder te geraken moet ik dieper graven. De Zeeuwse klei zuigt, ‘ik worstel en kom boven’, de Zeeuwse uitspraak zit in mijn roots.

2010 – 2015

WINDVLAGEN | Een kijk tussen Oosterse en Zeeuwse fascinatie | Zeeuws Tijdschrift 60 3/4
Impressies van het landschap heb ik verwerkt in een installatie van stro, schapenwol op dragers van ijzer. Een voorbeeld daarvan is object Strotol, het decor, een oude schaapskooi van waaruit klanken van zelfgeschreven gedichten zich vermengde met de geuren en geluiden van de schapen.Mooi verwoord door Alex de Vries, Vruchtbare energie txt Alex de Vries 2010 In de jaren daarvoor bracht ik lange periodes in de Himalaya ’s door en liep naar de oorsprong van de Ganges. Op mijn reizen maakte in installaties en werkte ik samen met rondtrekkende kunstenaars en de lokale bevolking. Deed mee aan zowel lokaal als in internationale groepstentoonstellingen in binnen- en buitenland. De natuur en het werken met natuurlijke materialen zoals zelf-gelooide koehuiden, ijzer, brons, wol en stro vormden de grootste uitdaging.

 

Hieronder een deel van een artikel over dit project geschreven door Alex de Vries:

“In de schaapskooi zelf hing Ingrid van de Linde objecten op die ze had gemaakt van met name schapenwol: ‘Windhuis’ en ‘Lichtekooi’. Deze sculpturen zijn ook vrij groot (2.20 m en 2.40 m ) en verwijzen direct naar vruchtbaarheid en energie. Vrijwel al haar werk wordt gekenmerkt door een verbondenheid met natuurlijke elementen. De Zeeuwse klei, de Oosterschelde, de polder zijn voor haar de leidraad bij het maken van haar werk. Die elementen hebben in hun kern iets ruws en rauws, waar ze in haar werk een persoonlijke verhouding mee aangaat van intimiteit en innerlijke noodzaak. Opvallend is dat ze die verbondenheid met de elementen in haar directe omgeving, die haar vanaf haar vroegste jeugd hebben gevormd, herkent op onherbergzame plaatsen elders in de wereld: de Himalaya, Birma, Jemen.

Daarmee laat ze zien dat die elementaire verhouding met natuurlijke verschijnselen niet plaats- en persoonsgebonden is, maar dat er een universele band is die ze zichtbaar wil maken. Dat besef wordt des te sterker als zij zich volkomen op zichzelf teruggeworpen weet. Allerlei particuliere overwegingen, herinneringen en sentimenten gebruikt ze als voedingsbodem om haar sculpturen tot stand te kunnen brengen, maar in het maakproces overstijgt ze die individuele overwegingen om tot vormen en betekenissen te komen die voorbijgaan aan persoonlijke drijfveren. Die zetten haar hooguit in gang. Er ontstaat een raadselachtig beeld dat iets zegt over de oorsprong van ons bestaan en over de bestemming die we niet uit de weg kunnen gaan. Uiteindelijk levert het beelden op waarvan niemand zeker weet waaraan het belang ontleent, maar die onmiskenbaar zijn gemaakt door de kunstenaar die Ingrid van de Linde heet.”

2002 ORKEST VAN ZEEPBELLEN, zie link:Orkest van Zeepbellen

Een project waarbij verschillende kunstdisciplines (film, fotografie, sculpturen en zelf gelooide koehuiden) bij elkaar komen is o.a. het project Een Orkest van Zeepbellen, geïnspireerd op een reis door Myanmar en waarbij het gedicht Mind, geschreven door een Boeddhistische wijsgeer centraal staat. De titel refereert naar het Birmese schrift met haar ronde cirkels en openingen.

De strekking van gedicht is ‘

MIND

Tremendous though be the power of nuclear weapons.

Mind is more powerful.

Great though be the speed of lightning.

Deep though be the Ocean,

Mind is surely deeper.

Though the wind can move anywhere,

Mind is incalculably more penetrating.

Heavy though be our mother Earth,

The weight of the mind is greater.

Mighty indeed is mind.