Ingrid van de Linde
home | about | cv | news | publications | contact
news

affiche facebookkopiejpeg

 

Het kijkt zoveel leuker in de nacht! Outdoor cinema op verschillende natuurlocaties.

Zaterdagavond 6 juli 2019 première van het filmproject ‘FILM DU JARDIN’ 

Een filmproject van Ingrid van de Linde en Renée Schouwenberg.

PZC interview met Rolf Bosboom

Jarenlange ervaring met het werken en exposeren op krachtplekken in de natuur, is nu uitgemond in een filmproject waarbij in poëtische kunstfilms de verhouding mens, natuur vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht.

Vertoningen op uitnodiging van het museum in Guarda in Portugal in het kader van het internationale symposium SIAC4 op 9 juni in Cine Teatro en op 14 juni in Torre de Menegam, de hoogste plek in de hoogste stad van Portugal, Guarda. Museum Guarda

IMG_1758

Première 6 juli Een Bunder Kunst  ‘s- Heer Arenskerke, Zeeland, Nederland

8 september Bloemendaal, Nederland De Vertelschuur

3 – 10 augustus op het 10e Estival in de Serra da Estrela in Portugal Estival

DOMINIO 42 min. Een poëtische documentaire waar dromen en werkelijkheid met elkaar verweven zijn.
TROPHY 22 min. Een abstract poëtisch beeldverhaal over gehoornde dieren. 

*Speciaal voor deze première: klanksculpturen verzorgd door Gerard Marinus en Barre Verkerke geïnspireerd op beelden van de film Trophy. Origineel dus!

MARCH OF THE BEES 6.35 min. Een abstract poëtisch beeldverhaal.

 

 

Eelco Schaapstill DOMINIO, Eelco Schaa

 

still Trophystill TROPHY 

 

still March of the Beesstill MARCH OF THE BEES

It views so much better in the night! Outdoor cinema in natural surroundings.

Premiere of the filmproject ‘FILM DU JARDIN’ 6 July 2019

a filmtrilogy: DOMINIO, TROPHY AND MARCH OF THE BEES

a project of Ingrid van de Linde & Renée Schouwenberg 

Screenings at the invitation of the museum in Guarda in Portugal as part of the international symposium SIAC4 on 9 June in Cine Teatro and on 14 June in Torre de Menegam, the highest place in the highest city in Portugal, Guarda

Première 6th July Een Bunder Kunst  in ’s -Heer Arendskerke, the Netherlands

8th September Bloemendaal, the Netherlands De Vertelschuur

3 – 10 augustus on the 10e Estival in the Serra da Estrela in Portugal Estival

Years of experience in working and exhibiting at powerful location in nature has now resulted in a film project in which poetic art films highlight the relationship between man and nature from different angles.

DOMINIO 43 min. A poetic documentary where dreams and reality are intertwined.

TROPHY 22 min. An abstract image story about horned animals. 

* Especially for this premiere: sound sculptures by Gerard Marinus and Barre Verkerke inspired by images of the film Trophy. Original!

MARCH OF THE BEES 6.35 min. An abstract poetic image story.