Ingrid van de Linde
home | about | cv | news | publications | contact
news

affiche facebookkopiejpeg

 

Het kijkt zoveel leuker in de nacht! Outdoor cinema op verschillende natuurlocaties.

Zaterdagavond 6 juli 2019 première van het filmproject ‘FILM DU JARDIN’ 

Een filmproject van Ingrid van de Linde en Renée Schouwenberg.

PZC interview met Rolf Bosboom

Jarenlange ervaring met het werken en exposeren op krachtplekken in de natuur, is nu uitgemond in een filmproject waarbij in poëtische kunstfilms de verhouding mens, natuur vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht.

Film 1. DOMINIO.  Een poëtische documentaire waar dromen en werkelijkheid met elkaar verweven zijn. Filmduur: 42 min. 

Film 2. TROPHY.  Een abstract poëtisch beeldverhaal over gehoornde dieren. Filmduur 22 min. 

*Speciaal voor deze première: klanksculpturen verzorgd door Gerard Marinus en Barre Verkerke geïnspireerd op beelden van de film Trophy. Origineel dus!

Film 3. MARCH OF THE BEES Een abstract poëtisch beeldverhaal. Filmduur: 6.35 min. 

Première 6 juli Een Bunder Kunst  ‘s- Heer Arenskerke, Zeeland, Nederland

8 september Bloemendaal, Nederland De Vertelschuur

3 – 10 augustus op het 10e Estival in de Serra da Estrela in Portugal Estival

Vertoningen in het kadar van het internationale symposium SIAC4 in oktober 2019 in het Museum van GuardaPortugal, Guarda. Museum Guarda

 

 

 

 

Eelco Schaapstill DOMINIO, Eelco Schaa

 

still Trophystill TROPHY 

 

still March of the Beesstill MARCH OF THE BEES

It views so much better in the night! Outdoor cinema in natural surroundings.

Premiere of the filmproject ‘FILM DU JARDIN’ 6 July 2019

a filmtrilogy: DOMINIO, TROPHY AND MARCH OF THE BEES

a project of Ingrid van de Linde & Renée Schouwenberg 

Film 1. DOMINIO. A poetic documentary where dreams and reality are intertwined. Film duration: 42 min.

Film 2. TROPHY.  An abstract image story about horned animals. Film duration: 22 min.

* Especially for this premiere: sound sculptures by Gerard Marinus and Barre Verkerke inspired by images of the film Trophy. Original!

MARCH OF THE BEES  An abstract poetic image story. Film duration: 6.35 min.

 

Première 6th July Een Bunder Kunst  in ’s -Heer Arendskerke, the Netherlands

8th September Bloemendaal, the Netherlands De Vertelschuur

3 – 10 augustus on the 10e Estival in the Serra da Estrela in Portugal Estival

Screenings in the museum of Guarda, Portugal, in oktober 2019 as part of the international symposium SIAC4.  Museum Guarda

Years of experience in working and exhibiting at powerful location in nature has now resulted in a film project in which poetic art films highlight the relationship between man and nature from different angles.